Seks met erectieproblemen

Sekstherapie bij erectieproblemen

Erectieproblemen komen regelmatig voor en het kan moeilijk zijn om deze zelf of met je partner op te lossen. Als je er niet uitkomt kun je sekstherapie overwegen. Het is in principe een kwestie van de telefoon durven pakken en een afspraak maken met je huisarts. Die verwijst je vervolgens door voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat je problemen zijn en of je daarvoor nu bij de juiste persoon bent. Bij aanvang van de therapie heb je wekelijks gesprekken van ongeveer drie kwartier. Na verloop van tijd is één sessie per twee weken of per maand meestal voldoende.
Bij sekstherapie wordt meestal eerst in kaart gebracht wat de problemen zijn en aan de hand daarvan wordt er een doelstelling geformuleerd. Door gesprekken wordt gewerkt in de richting van dit doel. Tijdens de sessies kan de therapeut oefeningen voor thuis meegeven. Denk hierbij aan activiteiten als:

  • Het lezen van boeken over seksualiteit.
  • Aanraakoefeningen die ontworpen zijn om de druk van presteren weg te nemen.
  • Leren communiceren met je partner door oefenen.

Sekstherapie kan nuttig zijn voor mannen die tijdens het slapen wel een erectie kunnen krijgen, de resultaten van een lichamelijk -en bloedonderzoek geen afwijkingen laten zien en de algehele gezondheid goed is. Sekstherapie kan ook helpen als je erectieproblemen voortkomen uit stress, veroorzaakt door werk, zorgen, financiële zorgen, ruzie en slechte seksuele communicatie. Bij bovenstaande gevallen kan sekstherapie zelfs de beste behandeling zijn.

Durf je toch niet openlijk over je seksuele problemen te praten? Dan kun je gebruik maken van telefonisch consult. In deze tijden kun je natuurlijk ook via internet een consult krijgen, het zogenaamde e-consult.

Werkt sekstherapie wel?

Sekstherapie is het effectiefst als de partner van de man ook wil deel nemen aan de behandeling. Verschillende onderzoeken lieten zien dat bij mannen met aan stress gerelateerde erectieproblemen, die samen met hun partner in therapie waren, de problemen in 50 tot 70% van de gevallen opgelost waren. Mannen die alleen in therapie waren scoorden iets lager. Het merendeel van de mannen die al naar één of twee sessies stopten behaalden geen positieve resultaten.

Soms kunnen verschillende sessies sekstherapie helpen als een man medische behandeling of chirurgie, ten behoeve van de erectieproblemen, moet ondergaan. Een therapeut kan een koppel helpen om een beslissing te nemen over een bepaalde ingreep of om de onderlinge seksuele communicatie te verbeteren. Een man alleen in therapie kan leren hoe hij met zijn partner moet praten over het gebruik van bv penisinjecties, een vacuümpomp of andere oplossingen.

Wordt sekstherapie vergoed?

Er verandert veel omtrent de zorgverzekeringen. Het is altijd aan te raden om eerst bij je eigen verzekering te checken of het al dan niet vergoed wordt. Per 1 januari 2008 worden seksuologen die eerstelijnspsycholoog of GZ-psycholoog zijn en zijn aangesloten bij de NVVS, vergoed via de basisverzekering. Seksuologen van de NVVS die geen dergelijke basisdiscipline hebben, worden door een aantal zorgverzekeraars vergoed via de aanvullende verzekering. Verder is het, om voor vergoeding in aanmerking te komen, noodzakelijk dat je een verwijzing van de huisarts hebt en je zult een eigen bijdrage moeten leveren.